Sverigedemokraterna i Gislaved | Sida 25

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Gislaved

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

13254117_523204544518576_872589409969429866_n

Stefan Nilsson Nylén

Ordförande SD Gislaved

gustafsson_anders_sd

 

Anders Gustafsson

Gruppledare kommunfullmäktige
0703-569116
 • Utbildningsdag

  Av anne.karlsson den 28 augusti, 2011
  0

  Lördagen 27:e augusti samlades ett härligt gäng med SD representanter från Jönköpings Län för en givande utbildnings och informationsdag. Föreläsare var Björn Söder från riksdagen och Mikael Eskilandersson distriktsordförande Syd. Vi informerades om budgetarbetet som ligger framför alla i kommunerna, och fick många bra och användbara tips av Björn. Rapporten från riksdagen som framfördes av Björn var mycket beskrivande av det hårda arbete som våra företrädare utför, allt beröm för slitet, nu börjar det forma sig och både riksdagsgruppen och deras anställda börjar landa. Ett önskemål från oss ute i föreningarna var att få till ett studiebesök i riksdagshuset och Björn berättade att det finns möjlighet att besöka riksdagen och få guidade turer, varefter han uttryckte hjärtligt att vi var varmt välkomna, det tackar vi för och kommer att börja planera en bussresa till Stockholm.  Mikael informerade om hur ett distrikt fungerar och vad man förväntar sig av en ordförande vad avser arbetsuppgifter.

  Sven-Evert och Ann-Charlotte upplät lokaler och hade lagat underbart god mat, helstekt kotlettrad med kantarellsås, vi vill tacka för detta och deras gästvänlighet är som alltid berömvärd, tack för att ni finns.

  Efter mötet diskuterades distriktsbildningen av SD Jönköpings Län och förslagen av personer till interimsstyrelsen avhandlades. Interimsstyrelsen kommer att bildas i Jönköping den 25:e september, och alla medlemmar är hjärtligt välkomna då, tid och plats kommer att meddelas under september månad.

 • Medlemsmöten SD Finnveden

  Av anne.karlsson den 23 augusti, 2011
  0

  Vi kommer att ha medlemsmöte första tisdagen varje månad kl. 18.30

  Plats: Stadshuset i Värnamo

  Mötet räknas hålla på i 2 timmar.

  Första mötet blir den 6/9 

  Sedan rullar det på:

  4/10

  1/11

  6/12

  10/1-2012

  Alla är hjärtligt välkomna att delta.

  Ta med glatt humör, fika bjuder vi på.

  Anne Karlsson, 073 6236810

  Väl mött alla Sverigevänner

   

 • Kultur som vi ser det

  Av anne.karlsson den 18 augusti, 2011
  0

  Vad är svensk kultur?

  I en kultur ingår många olika saker, det handlar om sådant vi producerar, som musik, konst, litteratur och danser. Det är också sådant vi utövar, som traditioner, ceremonier, högtider och riter. Det är sådant vi är, som tystlåtna, reserverade, försiktiga och gästvänliga. Även yttre fenomen som klädsel, mat, dryck och inredning är kulturella markörer. Värderingar är en av de största och viktigaste kulturyttringarna.

  Om vi skulle göra en lista på 100 saker som vi anser ingår i svensk kultur, och person från ett annat land skulle göra en likadan lista över vad som ingår i det landets kultur, så skulle förmodligen en del av dessa 100 saker vara samma på bägge listorna. Det innebär inte att vi saknar en kultur eller att den svenska och det andra landets kulturer är likadana. Det innebär bara att själva sammansättningen av kulturella fenomen på respektive lista är unik, och att vår kultur därmed är unik precis som det andra landets kultur. Vissa kulturer är lika varandra, som de skandinaviska, och andra är väldigt olika varandra.

  För att vara del av den svenska kulturen måste inte ett fenomen ha funnits här sedan folkvandringstiden. Kultur betyder odling, och vissa saker odlas av folket till att passa in i den befintliga kulturen. På så sätt utvecklas kulturer. En bra förutsättning för att något ska kunna integreras in i den svenska kulturen är att det finns något som påminner om det vi uppfattar som svenskt redan innan. Den kristna julen kunde tas in av svenskarna, eftersom de redan vid samma tid firade jól, på den förkristna tiden. Att vi i Sverige äter mycket fläskkött på julen har att göra med den typ av jordbruk och traditioner som redan fanns här. I andra länder äter man andra saker på julen, som passar med deras kultur och deras tidigare traditioner.

  Typiskt svenskt kan väl vara köande, att sätta sig på ett helt tomt säte på bussen, att ha med sig matlåda till jobbet, att betala tillbaka 5 kr till en vän eller släkting, att inte vilja sticka ut, att lägga julklapparna under granen, att titta på Kalle Anka på julafton, att dricka snaps och äta sill på midsommarafton, att inte tuta i trafiken, Astrid Lindgren, Selma Lagerlöf, Elsa Beskow, Esaias Tegnér, Vasaloppet, 14 juli på Solliden, folkdans, folkmusik, bonader på väggarna, Carl Larsson, trasmattor, ljus inredning, att hålla upp dörren för den som kommer efter och att inte tränga sig på.

  Vi tror att Sverige och svenskarna blir rotlösa och identitetslösa om vi inte har ett tydligt definierat kulturarv och pratar om att kultur är vitt skilda saker, inte bara musik och mat, utan mentalitet och interpersonellt agerande och beteende. Vi anser också att de värderingar som råder i det traditionella Sverige är sympatiska och värda att bevara. Vi menar att en del värderingar som kommer in i landet och ges stort utrymme i och med att vi ska vara ett mångkulturellt samhälle hotar att få en splittrande effekt för samhället.

  Detta utgör de viktigaste bitarna av det som vi kallar det svenska samhället, kulturen – det som binder oss samman.

 • Det Sverigevänliga partiet

  Av anne.karlsson den 18 augusti, 2011
  0

  Vi är ett Sverigevänligt parti som eftersträvar en hög grad av gemenskap och samhörighet i samhället. Vi önskar oss ett varmare samhälle där människor känner trygghet och visar omtanke genom att ta ansvar för varandra.

  En förutsättning för en gemensamt finansierad välfärdspolitik, låg brottslighet och en fungerande arbetsmarknad är den gemenskapen.

  Nej till splittringspolitik

  Partiet ser därför med stor oro på den splittringspolitik som de andra partierna bedrivit de senaste decennierna. Det är en politik som segregerar allt mer och har gjort att det växt fram stadsdelar avskärmade från övriga samhället. Vår politik syftar istället till att ena och sammanföra människor kring gemensamma grundläggande värderingar med en gemensam syn på jämställdhet, yttrandefrihet, demokrati och på vad som är rätt och fel.

  En stark och gemensamt finansierad välfärd

  Partiet förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell där utgångspunkten är att alla barn oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrarnas inkomst skall ha goda grundförutsättningar att lyckas i livet och där alla skall kunna lita på att samhället träder in hjälper en när man av olika anledningar inte kan stå på egna ben, på samma sätt som det fungerar i god och väl fungerande familj.

  Varken ett höger- eller vänsterparti

  Partiet tror på ett starkt välfärdssamhälle samtidigt som vi inspirerats av traditionella värdekonservativa idéer. I höger- eller vänsterfrågor har vi en pragmatisk hållning där varje situation måste bedömas för sig. Vad som i den specifika situationen ger störst samhällsnytta är mer relevant än att låsa sig efter dogmatiska ideologier. Partiet kan av dessa anledningar inte placeras in på den klassiska vänster-högerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken.

  Våra viktigaste frågor

  Sverigedemokraternas viktigaste mål är att föra en ansvarsfull invandringspolitik, att ta krafttag mot brottsligheten och se till att de äldre får en trygg och värdig ålderdom.

  Invandring

  För att komma tillrätta med integrationen måste invandringen till Sverige kraftigt begränsas till en nivå där det finns möjlighet för invandrarna att anpassa sig till det svenska samhället. Dessutom ska flyktingpolitiken fokusera på att hjälpa så många som möjligt.

   

  Brottslighet

  Krafttag mot brottsligheten måste tas genom att Polis och rättsväsende ges större resurser att motverka och beivra brott. Dessutom ska straffen kraftigt skärpas för att stå i rimlig proportion till det begångna brottet.

  Äldreomsorg

  De äldre ges en trygg och värdig ålderdom genom att vården och omsorgen förbättras, maten får högre kvalitet och sociala aktiviteter erbjuds. Dessutom ska inte pension straffbeskattas.

 • Styrelsen Finnveden 2013

  Av anne.karlsson den 18 augusti, 2011
  0

  Ordförande:

  Anne Karlsson, Värnamo 

  Fullmäktigeledamot Värnamo Kommun. Kassör Distrikt Jönköpings Län.

  1:a Vice ordförande

  Anders Gustafsson, Gislaved 

  Fullmäktigeledamot Gislaveds Kommun, Fullmäktigeledamot  Jönköpings Läns Landsting

  Sekreterare:

  Helena Elmqvist, Kulltorp 

  Suppleant Fullmäktige Gnosjö kommun, Kyrkomötesledamot, ledamot i stiftsfullmäktige Växjö Stift

  Kassör:

  Bosse Karlsson, Värnamo

  Suppleant Fullmäktige Värnamo Kommun, Säkerhetsansvarig SD Finnveden

  Övriga Ledamöter:

  Peter Lundgren , Kulltorp 

  Fullmäktigeledamot Gnosjö Kommun, Kommunstyrelseledamot Gnosjö Kommun, Distriktsstyrelseledamot Jönköpings Län, suppleant partistyrelsen.

  Johan Nissinen, Värnamo 

  Fullmäktigeledamot Värnamo Kommun, Distriktsordförande SD Jönköpings Län.

  Leif Andersson, Gislaved

   Ulf Poulsen, Smålandstenar 

  1:vice ordförande SDU Jönköpings län, Suppleant styrelsen SD Jönköpings Län

  Hannah Runesson, Smålandstenar 

  Ledamot SDU Jönköpings län

  Suppleanter

  Bengt Lundström, Bor

  Kjersti Jacobsen, Kulltorp 

  Anders Nilsson, Skillingaryd

  Bo Östvall, Smålandstenar

  Carina Lopez Svensson, Värnamo

  Christer Svensson, Värnamo

  Adjungerad:

  Säkerhetsansvarig:

  Sven-Evert Gunnarsson, Värnamo

  Fullmäktigeledamot Jönköpings Läns Landsting och Värnamo Kommun.